Kontakt

Slovenská squashová asociácia, občianske združenie
Junácka 6
832 80 Bratislava


Štaturárni zástupcovia:

Prezident
Mgr. Marek Kubiček
Tel.: 0905 385 240
E-mail: prezident@squash.sk


Generálny sekretár
Mgr. Dávid Kubiček
Tel.: 0908 447 934
E-mail: gs@squash.sk


Bankové spojenie

SK75 0200 0000 0017 8581 8455 (dotácie, príspevky uznanému športu)
SK37 0200 0000 0037 1215 1257 (sponzorské)


IČO: 30 807 018
DIČ: 20 21 571 827

Príslušnosť k športovým organizáciám: Národný športový zväz