Zápisnice výkonného výboru

Zápisnice 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 13.06.2019 [PDF]

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 11.01.2019 [PDF]

Zápisnica z Rozšíreného výkonného výboru SSQA zo dňa 25.08.2018 [PDF] / Príloha - termínovka 2018/2019 [XLS]

Zápisnice 2017/2018

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 21.06.2018 [PDF] / Príloha: Záverečná správa IRJ vs SSQA 2017_2018

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 14.02.2018 [PDF]

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 18.01.2018 [PDF]

Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 14.12.2017 [PDF]

Zápisnica zo zasadnutia ČZ SSQA konaného 28. októbra 2017 [PDF]

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 04.10.2017 [PDF]

Zápisnica z Rozšíreného výkonného výboru SSQA zo dňa 26.08.2017 [PDF]

Zápisnice 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia ČZ SSQA konaného 28. júna 2017 [PDF]

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 06.05.2017 [PDF]

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 10.04.2017 [PDF] / Príloha 1 / Príloha 2

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 11.03.2017 [PDF]

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 09.01.2017 [PDF]

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 22.10.2016 [PDF]

Zápisnica z Rozšíreného výkonného výboru SSQA zo dňa 20.08.2016 [PDF]

Zápisnica č.1 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 28.06.2016 [PDF]

Zápisnice 2015/2016

Zápisnica zo zasadnutia ČZ a volieb do VV SSQA 19.6. 2016 [PDF]

Zápisnica Výkonného výboru 11.3.2016 [PDF]

Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného Výkonného výboru 04.09.2015 [PDF]

Zápisnice 2014/2015

Zápisnica Výkonného výboru 21.2.2015 [PDF]

Zápisnica Výkonného výboru 24.1. 2015 [doc]