baner app

Vyjadrenie k neúčasti hráčov na zápasoch o 5.-8. Miesto na A turnaji na Pionierskej

Uverejnené: streda, 19. september 2018

ŠTK považuje nenastúpenie hráčov Šimona MaťasaIvana Tomka na zápasy o umiestnenie 5. až  8. miesto ako neospravedlnenú neúčasť na turnaji. Hráči sa bez riadneho ospravedlnenia, alebo ospravedlnenia v neskorom termíne nedostavili na súboje o umiestnenie. ŠTK udeľuje týmto hráčom napomenutie a prípadný ďalší rovnaký prehrešok bude sankcionovaný na hornej hranici možného trestu podľa Disciplinárneho poriadku ŠTP SSQA.

Počas sezóny už budú hráči, ktorí sa bez priadneho ospravedlnenia nedostavia na zápasy o umiestnenie sankcionovaní podľa DP ŠTP SSQA (finančná pokuta, alebo zastavenie závodnej činnosti). Za riadne ospravedlnenie sa považuje ospravedlnenie minimálne 2 hodiny pred stanoveným začiatkom zápasu, mailom, alebo telefonicky priamo hlavnému organizátorovi turnaja.

Tomáš Kozáček

Presdeda ŠTK