baner app

SPIN do 31.12.2017

Uverejnené: streda, 27. december 2017

Pred nejakým časom zaviedla WSF pre evidenciu hráčov zúčastňujúcich sa medzinárodných súťaží a turnajov evidenčné číslo (tzv. SPIN – SquashPlayerIdentifictionNumber), ktorého zadanie pre účasť na tom ktorom podujatí je nevyhnutné. V tomto momente je registrácia SPIN a úhrada poplatku jednorazová a to vo výške 15 GBP (cca 17,5 eur). Od 1.1.2018 však WSF zavádza novinku v tom zmysle, že od tohto dátumu bude nutné zaplatiť tak registráciu v uvedenej výške, ako aj každoročný obnovovací poplatok vo výške 10 GBP pre dospelých a 5 GBP pre juniorov. Výnimku budú tvoriť registrácie, ktoré už aktívne sú, plus tie, ktoré sa stihnú realizovať do 31.12.2017, kde sa to bude vnímať ako uhradenie poplatku podľa starých pravidiel, to znamená, že licencia bude „doživotná“, akýchkoľvek bez ďalších poplatkov v tomto zmysle.
Licencia sa týka tak hráčov všetkých kategórií (dospelí, seniori (masters), juniori), ako aj trénerov a rozhodcov, ktorí hodlajú pôsobiť medzinárodne. Vo všetkých prípadoch WSF sľubuje posielať všetkým zaregistrovaným novinky, aktuality a zaujímavé informácie.
Odporúčam preto všetkým squashistom, ktorí hodlajú byť do budúcna akokoľvek medzinárodne aktívni, aby si SPIN zaregistrovali ešte do konca tohto kalendárneho roka.
Odkaz na registráciu... www.worldsquash.org, pod hlavičkou SPIN