baner app

Pozvánka na Členské zhromaždenie SSQA

Uverejnené: štvrtok, 15. jún 2017

Výkonný výbor SSQA pozýva členov SSQA na Členské zhromaždenie SSQA, ktoré sa bude konať dňa 28. 6. 2017 (streda) od 17:30 hod. na squashovom centre IMET Bratislava.

Pozvánka [PDF]

Návrh rokovacieho poriadku [DOC]

Plnomocenstvo [DOC]

Návrh STANOV SLOVENSKEJ SQUASHOVEJ ASOCIÁCIE [DOC]

Link na zákon o športe