baner app

Zápisnica z VV zo dňa 06.05.2017

Uverejnené: piatok, 12. máj 2017

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV SSQA zo dňa 06.05.2017 [PDF]