baner app

Zmena termínovky apríl 2017

Uverejnené: utorok, 21. február 2017

Vzhľadom k reprezentačným povinnostiam družstva muži na ME národných tímov rozhodol VV SSQA o zámene turnajov v termínovke v mesiaci apríl 2017 nasledovne:
•    Turnaj A sa presúva z 8./9.4 na termín 22./23.4.
•    Turnaj C sa presúva z 9.4. na termín 23.4.
•    Turnaj  B sa presúva z 22.4 na termín 8.4.2017.

Uvedené zmeny sú v termínovke zrealizované.