Žiadosť o preplatenie príspevku na usporiadanie ligového kola v squashi

Uverejnené: utorok, 13. december 2016

V zmysle rozhodnutia VV SSQA o poskytnutí príspevku pre organizátora na usporiadanie ligového kola v squashi, zverejňujeme tlačivo - žiadosť;  
Žiadame organizátorov, ktorí už ligové kolá zrealizovali, aby žiadosť obratom vyplnili a zaslali v zmysle pokynu na záver tlačiva. Prosím, aby tak urobili urýchlene, aby sme príspevky mohli vyplatiť ešte v tomto roku.