baner app

Povinnosti vyplývajúce z nového zákona o športe

Uverejnené: streda, 10. august 2016

Vážení priatelia,
V zmysle zákona  440 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26. novembra 2015 je každý športový zväz povinný v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaregistrovať svojich členov v registri informačného systému fyzických a právnických osôb v športe. Túto povinnosť máme najneskôr do 30. septembra 2016.
Z tohto dôvodu Vás prosím o urýchlené zaslanie nasledujúcich údajov na adresu gs@squash.sk:

• Priezvisko
• Meno
• titul
• Krajina narodenia
• Pohlavie
• Štátna príslušnosť
• Dátum narodenia
• rodné číslo
• Klubová príslušnosť
• Trvalé bydlisko – ulica, číslo, mesto, okres, PSČ,
• Kontaktná adresa – ulica, číslo, mesto, okres, PSČ,
• Adresa elektronickej pošty - mailová adresa
• Telefonický kontakt
 
Údaje podliehajú ochrane osobných údajov a sú spracovávané iba pre účely uvedeného zákona. V prípade otázok ma prosím kontaktujte mailom, alebo na telefón 0904 858 234. Ďakujeme za porozumenie a rýchle zaslanie požadovaných informácií. Od splnenia tejto úlohy závisia aj dotácie SSQA na nasledujúce obdobie.

S pozdravom,
Jana Maniková, GS SSQA